Kıbrıs Tercüman

Evlerdeki yangını söndürmemiz şart!

Evlerdeki yangını söndürmemiz şart!
11 Ocak 2022 - 11:29

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin asıl sorunun sürdürülebilir bir kalkınma çabası içine girmek olduğunu belirtti ve “ ancak öncelikle hayat pahalılığı nedeniyle evlerde meydana gelen yangının söndürülmemiz şart. Demokrat Parti planı progamını buna göre yaptı” dedi.

Fikri Ataoğlu, BRT’de yaptığı seçim konuşmasında ekonomik durum ve Demokrat Parti’nin yapacakları üzerinde durdu.

“ 2019’da % 15 olan hayat pahalılığının 2020’de % 46’ya çıktığını, bunun üç misli bir artış anlamına geldiğini” ifade eden Ataoğlu, “ seçim sonrası hükümete girdikleri anda ilk yapacakları şeyin dar gelirliyi, memuru, emekliyi, özel sektör çalışanını hayat pahalılığı karşısında korumak onların alım gücünü en azından eski seviyesine getirmek olacağını” kaydetti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu BRT’deki 2’nci seçim konuşmasında şunları kaydetti:

 

“Mutfaktaki yangını söndürmeliyiz”

Dolayısı ile seçim sonrası hükümete girdiğimiz anda ilk yapmamız gereken şey dar gelirliyi, memuru, emekliyi, özel sektör çalışanını hayat pahalılığı karşısında korumak onların alım gücünü en azından eski seviyesine getirmektir.

Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı, sevgili kardeşlerim; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu televizyon ve radyosundan yapmakta olduğumuz seçim konuşmalarının ikincisine başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlarım….

Bugünkü konuşmamda ekonomik durumumuz ortaya koyacak ve Demokrat Parti olarak yaşadığımız krizden nasıl çıkmayı planladığımızı, kalkınmamız, gelişmemiz için neler tasarladığımızı sizlere özet olarak aktaracağım…

Bir kere şunun altını çizmekte fayda görüyorum; Bizim asıl sorunumuz sürdürülebilr ekonomik kalkınmadır, yaşam kalitemizi yükseltmektir…

Ama o noktaya gelmeden önce evdeki yangını söndürmemiz şarttır.

“ Hayat pahalılığı 3 kat arttı”

Değerli kardeşlerim bizim de kendimize ait yapısal sorunlarımız, bazı hatalarımız vardır ama son dönemdeki Hayat Pahalılığı ile döviz krizi çok büyük oranda Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar, Türkiye’ye yönelik bazı oyunlar ve dünyadaki gelişmelerden kaynaklanmaktadır.

Devlet İstatistik Kuruku verilerine göre KKTC’de hayat pahalılığı 2020 yılı sonunda % 15 iken 2021 sonunda bu rakam % 46’I olmuştur.

Bu da geçen yıla göre 3 katın üzerine bir artış demektir.

Kıbrıs Türk Halkı döviz üzerinden hesaplandığı zaman 2013 yılına göre ciddi bir fakirleşme yaşamaktadır.

Mal ve hizmetlerin artan fiyatları karşısında özellikle dar ve sabit gelirlilerin alım gücü ermiştir.

Dolayısı ile seçim sonrası hükümete girdiğimiz anda ilk yapmamız gereken şey dar gelirliyi, memuru, emekliyi, özel sektör çalışanını hayat pahalılığı karşısında korumak onların alım gücünü en azından eski seviyesine getirmektir.

Bunu yapacağız.

“ Tüm önerilere açığız”

Ortaya konulan tüm görüşleri masaya yatıracak, Anavatan Türkiye ile de konuşarak KKTC halkı için en doğru kararı vereceğiz.

Biz Demokrat Parti olarak, eşel mobilin 6 ayda bir ödenmesinden 2 ayda bir ödenmesine başlanmasına da, Türk parası tedavülden kalkmadan gerek özel gerekse kamu çalışanları ile emeklilerin gelirlerinin dövize endekslenmesine de karşı değiliz.

Yeter ki Türkiye ile işbirliği içinde gereken kararları alalım ve aldığımız kararlar doğru, halkımızın yararına olsun…

Değerli kardeşlerim önemli bir süre Turizm ve Çevre Bakanlığı yapmışlığım söz konusudur; Bu süre içinde Anavatan Türkiye Devlet yöneticileri ile yakın ve samimi işbirliği içinde oldum….Şunun bilinmesinde büyük fayda görüyorum; Anavatan Türkiye tutarlı, sağlıklı projeler ortaya koymamız, üretimi, istihdamı , Devletin gelirlerini artırıcı işler yapmamız halinde destek vermeye hazırdır.

Ama biz eğer söz verdiklerimizi , kendi yararımıza olmasına rağmen yapmaz tüm hatalarımızın, eksiklerimizin bedelini Türkiye’ye ödetme anlayışı içinde olursak ilişkilerimizde sıkıntı yaşamamız kaçınılmazdır.

“ Türkiye kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istiyor”

Türkiye bizden, kendi ayakları üzerine duran bir ekonomiye destek vermek için samimiyet, dürüstlük, açık sözlülük, plan, proje bekliyor…

Benim başkanlığımdaki Demokrat Parti buna hazırız, buna varız, bunun halkımızın yararına olan yegane tutum olduğuna yürekten inanıyoruz.

İşte bu anlayış ve özgüvenle bizim hükümette olduğumuz önümüzdeki dönemde önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orta Vadeli Kalkınma Planımızı ortaya koyacak sonra da Anavatan Türkiye ile masaya oturup yeni İktisadi ve Mali İşbirliği antlaşmasını sonuca bağlayacak, imzalayacağız.
Bu antlaşma bizim ekonomimiz için olmazsa olmaz bir çapa, bir dayanaktır…

Bu arada, tabii ki Avrupa Birliği’nin kapısını da çalarak ülkemize yönelik haksızlıklarını gidermelerini, bize de Rum kesimine salgın nedeniyle yaptıkları gibi yardım ve destek sağlamalarını isteyeceğiz.

“Orta vadede yapacaklarımızı belirledik”

Değerli kardeşlerim: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak orta vadede yapmamız gerekenler nettir:
– Kamuda etkinliği, verimi artırmak zorundayız.
– Enerji sorunumuzu geride bırakmalıyız. Türkiye ile KKTC arasında bir enterkonnekte sistem kurulmalıdır.
– Anavatan Türkiye’den gelen suyu tarımda kullanır noktaya gelmeliyiz.
– Artık alt yapı sorunlarımızı geride bırakmalıyız…Yeni Ercan Havalimanı bitmelidir. Yollarımız, deniz limanlarımız, iletişim hatlarımız tamamlanmalıdır.
– Turizm bizim için çok önemlidir. Turizmi tüm yıla yaymayı, yatak kapasitemizi artırmayı, hava ve deniz ulaşımında yaşanan sıkıntıları gidermeyi başarmalıyız.
– Üniversitelerimizin niteliğini daha yukarı taşımalı, öğrenci sayısını artırcı tedbirleri almalıyız.
– Tarım ve hayvanclığın ne denli önemli olduğu salgın sürecinde daha da belirginleşmiştir. Tarım ve hayvancılıkta çağdaş bir atılım içine girmek zorundayız.
– Özel sektörün önünü açarak, ticaret, sanayide daha iler noktalara ulaşmalıyız.
– Vergi reform yaparak vergiyi tabana yaymak, devletin gelirlerini artırıcı düzenlemelere gitmektir.

Tüm bunların yapılması içinse YENİLENMEYE, YENİ BİR YÖNETİM YAPILANDIRILMASINA İHTİYACIMIZ VARDIR…
Demokrat Parti olarak biz, önümüzdeki süreçte devletin, doğrudan müdahale ve üretim yapmasından çok, politika oluşturma, kaynak yaratma, standart koyma ve denetim yapmasından yana olacağız.

“Kamuda verimlilik ve etkinlik sağlanmalıdır”

Ülkemizin yönetim yapısı, dünyamızda yaşanan değişim ve toplumun gelişme iradesinin gerisinde kalmıştır. Demokratik yapısını kaybeden verimsiz kamu yönetimi sistemimiz, devletin vatandaşlarına eşit davranmaması sonucunda, devlet ile halk arasında güven bunalımı doğurmaktadır.

Demokratik bir devlet anlayışı, rekabetçi piyasa yapısını tamamlayıcıdır. Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet, piyasa ve sivil toplum işbirliği acilen sağlanmalıdır.

Kamu yönetimi sistemimizin çağdaş yönetim anlayışına uygun bir şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. DP, bu dönüşümü sağlama kararlılığındadır.

Demokrat Parti, değişen ve yenilenen yönetim yapısıyla, vatandaşlarına kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, şeffaf, bütüncül, eşitlikçi, basit iş süreçlerine sahip bir devlet yapısının halkımıza hizmet vermesini sağlayacaktır.

“ E-Dönüşümü başaracağız”

DP, kamuda karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak e-dönüşüm projesi hayata geçirilecektir. Bu proje ile;

Vatandaşın kamusal alandaki karar alma süreçlerine bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla doğrudan katılımı sağlanacak,

Kamu idaresi, e-devlet ilkeleri ışığında şeffaf ve hesap verebilir hale getirilecek,

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, hakkaniyet ölçütleri esas alınarak yaygınlaştırılacak,

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde, teknolojideki gelişmeler ve toplumun değişen ihtiyaçları, hizmetlerin merkezden yerele doğru kaymasına sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesini sağlanacaktır.

DP’ye göre, ülkemiz bu sürecin dışında kalamaz.

“ Merkezi İdarede reforma Başbakanlık’tan başlanacak”

Merkezi idare reformuna Başbakanlıktan başlanacaktır. Başbakanlığa bağlı kuruluşlar, ilgili icracı bakanlıklara devredilerek, Başbakanlık hizmet bakanlığı olmaktan çıkarılacaktır ve Başbakanlığın koordinasyon işlevini yerine getirmesi kolaylaştırılacaktır.

Mevcut Hizmet Bakanlıklar, ölçüleri, ilgili ve bağlı kuruluşları ile bir bütün olarak ele alınacak, merkezi idare reformunun en önemli uygulaması olarak bakanlıkların görev ve yetkileri yeniden tanımlanacaktır.

Demokrasi katılımcı ve işbirlikçi rejimidir. Kamu hizmetlerine katılım ve işbirliği yerel yönetimlerden başlar. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi ilkelerini, yeni kamu yönetimi anlayışlarını yerel yönetimler alanına taşımak önem arz etmektedir.

Demokrat Parti, “idarenin bütünlüğü ilkesi” gereğince, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında hizmet ve kaynak dengesini kuracak, aralarında koordinasyonu tam olarak sağlayacaktır.

Değerli kardeşlerim, yapacak çok işimiz var.

Demokrat Parti sizin desteğinizle çok çalışmaya, doğru işler yapmaya hazırdır.

Gelecek konuşmamda sizlere ekonomimiz, mali konularımız sektörlerimizle ilgili düşüncelerimiz hakkında bilgiler aktaracağım…

Şimdilik hoşça kalınız, sağlıkla kalınız.

 

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
KÖŞE YAZARLARI

Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.